Organizátor běžných akcí

Organizátoři v této roli mohou publikovat na webu vlastní běžné akce bez nutnosti schvalování. Organizátor je do této role automaticky zařazen, pokud zrealizuje min. 3 akce s účastí min. 5 lidí za posledních 12 měsíců. Role je přiřazena na 1 rok a poté dojde k opětovnému ověření splnění tohoto kritéria.

Schvalovatel běžných akcí

Organizátor v této roli může publikovat vlastní akce, ale i schvalovat akce ostatních organizátorů bez toho oprávnění. Organizátor je notifikován v případě, že některý uživatel bez organizátorské role vloží do webu ke schválení svoji akci nebo nápad. Organizátor je do této role zařazen na požádání po ověření, zda rozumí systému akcí, principům schvalování akcí a pravidlům webu.

Správce běžných akcí

S nejvyšším oprávněním spravovat všechny běžné akce. Zařazení do této role provádí provozovatel projektu.

Administrátor

Starají se o bezproblémový chod webového projektu.

Editor obsahu

Starají se textový obsah stránek. Tuto roli přiděluje pouze provozovatel projektu.